Translatica, kierunek polsko-angielski
droga rzeczownik, rodzaj żeński;
road przenośne;
way;
route geografia, przenośne;
path przenośne;
highway ang. brytyjska;
track;
pathway;
journey;
course;
avenue przenośne;
lane;
channel;
passage;
roadway ang. brytyjska;
distance;
tract;
trail;
means;
roads;
tractus;
duct;
walk;
pathname;
pad;
roads;
approach;
direction;
tracts;
pathways;
highroad;
gateway;
ways;
ride przenośne;
procedure;
price;
roaming;
street;
railway ang. brytyjska;
footway;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich