Translatica, kierunek angielsko-polski
way rzeczownik;
droga;
sposób;
zwyczaj;
kierunek;
metoda;
przejazd;
strona;
trasa;
obyczaj;
wzgląd;
prowadnica techniczny;
tok;
tryb;
nawyk;
szlak;
trakt;
sens;
drogi;
drogowy;
nawykowy;
traktowy;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich