Translatica, kierunek polsko-angielski
tok rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
course medycyna;
progress;
process;
run;
way;
career;
toque moda, celownik;
train;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich