Translatica, kierunek polsko-angielski
polecenie rzeczownik, rodzaj nijaki;
order techniczny;
command;
instruction informatyka;
direction;
reference;
statement;
directive;
action request handel;
directing;
mission;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich