Translatica, kierunek angielsko-polski
reference rzeczownik;
odniesienie medycyna, informatyka, techniczny;
referencja językoznawstwo, filozofia, informatyka;
odsyłacz informatyka;
odnośnik;
wzmianka;
przypis informatyka;
adnotacja handel;
aluzja;
związek;
piśmiennictwo medycyna;
sygnatura prawo;
polecenie;
numer;
cytowanie;
źródło;
opinia;
wykaz;
zakres;
notatka;
wskazanie;
oznaka;
próbka wzorcowa chemia;
wzorzec chemia;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich