Translatica, kierunek angielsko-polski
command rzeczownik;
rozkaz wojsko, elektryka, internet;
komenda;
polecenie;
dowództwo wojsko;
nakaz;
panowanie;
rozkazowy;
przewód;
zlecenie;
dywizjon;
kierunek;
władanie;
dyrektywa techniczny;
zalecenie;
nakazowy;
dowódczy;
dowódca;
d-ctwo wojsko;
kontrola;
dowódczo;
dowód;
żądanie;
panowanie;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich