Translatica, kierunek polsko-angielski
adresowy przymiotnik;
address informatyka;
direction;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich