Translatica, kierunek polsko-angielski
skierowanie rzeczownik, rodzaj nijaki;
referral medycyna, administracja;
directing;
reference;
direction;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich