Translatica, kierunek polsko-angielski
wskazanie drogi rzeczownik, rodzaj nijaki; → direction
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich