Translatica, kierunek angielsko-polski
clear czasownik;
oczyszczać prawo;
klarować winiarstwo;
oczyścić medycyna, informatyka;
czyścić informatyka;
oclić;
kasować informatyka, elektryka;
torować;
clić;
odprawiać służby celne;
spłacać ekologia;
rozliczać finanse;
usuwać;
wymazywać informatyka;
wycinać;
uwalniać;
wymazać informatyka;
trzebić;
zerować;
utorować;
wyrąbać;
przeskakiwać sport;
skasować;
znikać;
przeskoczyć sport;
likwidować kosmetologia;
wykasować informatyka;
zbierać;
usunąć;
wyczyścić informatyka;
osiągać potoczne, nieoficjalne;
spłacić;
dokonać odprawy celnej służby celne;
sklarować winiarstwo;
zarabiać;
odprawić służby celne;
wykasowywać informatyka;
przetkać;
przejść;
zniknąć;
wyciąć;
zrobić;
robić;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich