Translatica, kierunek polsko-angielski
uprzątnąć czasownik, aspekt dokonany; zobacz też uprzątać
clear;
tidy up;
tidy;
clear out;
clear up;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich