Translatica, kierunek polsko-angielski
odgarnąć czasownik, aspekt dokonany; zobacz też odgarniać
clear;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich