Translatica, kierunek polsko-angielski
zerować czasownik, aspekt niedokonany;
zero;
clear;
feed;
zero out;
zeroize;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich