Translatica, kierunek polsko-angielski
wykarczować czasownik, aspekt dokonany;
clear;
dig up;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich