dobrze
Słownik polsko-niemiecki PWN
dobrze gut; wohl
czuć się dobrze sich wohl fühlen
nie czuję się (tu) dobrze ich fühle mich (hier) unwohl
dobro n
(wartość) Gut n
(pomyślność) Wohl n
najwyższe dobro das höchste Gut
dobro ogólne 〈publiczne〉 Gemeinwohl n
dobra konsumpcyjne Konsumgüter pl
zrobić mało 〈wiele〉 dobrego wenig 〈viel〉 Gutes anrichten
wszystkiego dobrego! alles Gute!
lepiej besser
lepiej później niż wcale besser spät als nie
tym lepiej desto besser
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
dobrze przysłówek;
wohl;
recht;
angenehm;
brav;
okay;
gut;
gesund;
korrekt;
ja;
günstig;
o.k.;
leicht;
positiv;
dobrze wykrzyknienie;
gut;
richtig;
schön;
genau;
billigen;
zu Recht;
schon gut;
okay;
Brunnen;
dobrze, dobrze! zdanie;
gut!;
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich