dobre
Słownik polsko-niemiecki PWN
dobry gut
dzień dobry! guten Tag 〈Morgen〉!
dobry wieczór guten Abend!
wychodzić na dobre zugute kommen
to wychodzi nam 〈nie wychodzi nikomu〉 na dobre das kommt uns 〈niemandem〉 zugute
lepszy besser
pierwszy lepszy der erste beste
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
dobre biopaliwo rzeczownik, rodzaj nijaki;
dobre czasy rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy, liczba mnoga;
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich