Translatica, kierunek niemiecko-polski
gut wykrzyknienie;
dobrze;
dobra potoczne, nieoficjalne;
ładnie potoczne, nieoficjalne;
zgoda;
pomyślny;
pogodny;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich