Translatica, kierunek polsko-niemiecki
dobrze wykrzyknienie;
gut;
richtig;
schön;
genau;
billigen;
zu Recht;
schon gut;
okay;
Brunnen;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich