wiwat vivat
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
wiwat rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
Hochruf;
Vivat;
Hoch;
Jubel;
wiwat wykrzyknienie;
vivat;
hurra;
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich