dobrze sytuowany
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
dobrze sytuowany przymiotnik;
człowiek dobrze sytuowany rzeczownik, rodzaj męski, męski osobowy;
lepiej sytuowany przymiotnik;
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich