dobro
Słownik polsko-niemiecki PWN
dobro n
(wartość) Gut n
(pomyślność) Wohl n
najwyższe dobro das höchste Gut
dobro ogólne 〈publiczne〉 Gemeinwohl n
dobra konsumpcyjne Konsumgüter pl
zrobić mało 〈wiele〉 dobrego wenig 〈viel〉 Gutes anrichten
wszystkiego dobrego! alles Gute!
dobrze gut; wohl
czuć się dobrze sich wohl fühlen
nie czuję się (tu) dobrze ich fühle mich (hier) unwohl
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
Dobro rzeczownik, rodzaj nijaki, nieodmienny;
Dobra;
dobro rzeczownik, rodzaj nijaki;
Wohl;
Gut;
Güte;
Nutzen;
Vorteil;
Tugend;
Gewinn;
Wohlfahrt;
Gutes;
gewählt;
dobro rzeczownik, rodzaj nijaki;
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich