dobra jest
Słownik polsko-niemiecki PWN
nastrój m
Stimmung f
nastroje ludności 〈wśród ludzi〉 die Stimmung in der Bevölkerung
nastroje pogarszają 〈zmieniają〉 się die Stimmung sinkt 〈schlägt um〉
(usposobienie) Stimmung f
(humor) Laune f
w dobrym nastroju gutgelaunt
w złym nastroju missgelaunt
on nie jest dziś w nastroju 〈humorze〉 er ist heute nicht bei Laune
wprowadzać (w) dobry nastrój gute Laune verbreiten
program m
Programm n
(reperturar) Spielplan m
radio Sendefolge f
program nauki w szkole Curriculum n, Lehrplan m
program teatralny Theaterprogramm n
(na afiszu) Theaterzettel m
program telewizyjny Fernsehprogramm n
film wyświetlany jest w I programie der Film läuft im I Programm
polit Programm n
dobre 〈wybujałe〉 programy gute 〈hochfliegende〉 Programme
mieć 〈zmieniać〉 programy Programme haben 〈abändern〉
stan m
Zustand m, Stand m
stan techniczny (pojazdu samochodowego) technischer Zustand ( eines Fahrzeugs)
w dobrym stanie gut im Stande
(możliwość) Lage f
być w stanie zrobić coś 〈pomóc komuś〉 in der Lage sein, etw zu tun 〈j-m zu helfen〉
nie jestem w stanie... ich bin nicht im Stande...
(zawód, klasa) Stand m
stan cywilny Familienstand m
stan spoczynku (urzędnika) Ruhestand m
przejść 〈przenieść〉 w stan spoczynku in den Ruhestand treten 〈versetzen〉
(państwo) Staat m
(talia) Taille f
polit stan wojenny Kriegsstand m
stan wojny Kriegszustand m
stan wyjątkowy Ausnahmezustand m
ogłosić stan wyjątkowy den Ausnahmezustand verhängen
wprowadzić stan wojenny den Kriegszustand verhängen
znajdować się 〈być〉 w stanie wojny sich im Kriegszustand befinden
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich