korzystać
Słownik polsko-niemiecki PWN
korzystać benutzen (etw), Nutzen ziehen (z czegoś aus etw)
korzystać z czyjegoś doświadczenia 〈z czyichś kontaktów, z okazji〉 j-s Erfahrung 〈Kontakte, die Gelegenheit〉 nutzen
korzystać ze stypendium 〈z zasiłków〉 ein Stipendium 〈Zuwendungen〉 genießen
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
korzystać czasownik, aspekt niedokonany;
benutzen;
anwenden;
nutzen;
einsetzen;
ausnutzen;
verwenden;
nützen;
fördern;
handhaben;
mitnehmen;
Nutzen;
korzystać czasownik, aspekt niedokonany;
geniessen;
korzystać nieodpłatnie czasownik, aspekt niedokonany;
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich