nie ma sprawy
Słownik polsko-niemiecki PWN
decydować entscheiden (o czymś über etw)
kto ma w tej sprawie zadecydować? wer soll darüber entscheiden?
decydować w jakiejś sprawie in einer Angelegenheit entscheiden
w tej sprawie nie mogę zadecydować das kann ich nicht entscheiden
decydować się na coś sich für etw entscheiden
niech pan(i) się zdecyduje czy... bitte entscheiden Sie sich, ob...
nie mogę się na to zdecydować ich kann mich dafür nicht entscheiden
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich