przykład

Słownik polsko-angielski PWN

przykład m. example
brać z kogoś przykład to follow sb’s example
na przykład for example, for instance
Słownik języka polskiego
Zobacz „przykład” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich