przykładowo
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
przykładowo
przysłówek

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

Przykładowo
należy pobrać jednorazową próbkę wcieku i odpływu lub pobierać próbki przez dłuższy okres np. 3‒6 godzin. W pierwszym okresie, bez badanej substancji chemicznej, pobierać próbki dwa razy...

For example
, take snap (or grab) samples of influent and effluent, or collect samples over a longer period e.g. 3-6 h. In the first period, without test chemical, take samples twice per week.
Przykładowo
należy pobrać jednorazową próbkę wcieku i odpływu lub pobierać próbki przez dłuższy okres np. 3‒6 godzin. W pierwszym okresie, bez badanej substancji chemicznej, pobierać próbki dwa razy w tygodniu.

For example
, take snap (or grab) samples of influent and effluent, or collect samples over a longer period e.g. 3-6 h. In the first period, without test chemical, take samples twice per week.

Przykładowo
, należy podać odpowiednie poziomy WWA oznaczone w każdej pojedynczej próbce oliwy z wytłoków oliwnych, oleju słonecznikowego, ryb wędzonych (wraz z nazwą gatunku) lub szynki wędzonej,...

For example
, the respective PAH levels measured in each single sample of olive pomace oil or sunflower oil or smoked fish (with name of species) or smoked ham, etc., should be given. The raw data...
Przykładowo
, należy podać odpowiednie poziomy WWA oznaczone w każdej pojedynczej próbce oliwy z wytłoków oliwnych, oleju słonecznikowego, ryb wędzonych (wraz z nazwą gatunku) lub szynki wędzonej, itp. Komisja zbierze i przedstawi pierwotne dane.

For example
, the respective PAH levels measured in each single sample of olive pomace oil or sunflower oil or smoked fish (with name of species) or smoked ham, etc., should be given. The raw data will be collated and presented by the Commission.

...bądź w regulaminie AFI i dokumentach założycielskich zostaną naruszone, depozytariusz powinien
przykładowo
otrzymać od ZAFI instrukcję, zgodnie z którą powinien na własny koszt odwrócić transakcj

...regulations or the AIF rules and instruments of incorporation are breached, the depositary should,
for example
, obtain
an
instruction from the AIFM to reverse the transaction that was in breach at...
Jeżeli limity lub ograniczenia określone w mających zastosowanie krajowych przepisach ustawowych lub wykonawczych bądź w regulaminie AFI i dokumentach założycielskich zostaną naruszone, depozytariusz powinien
przykładowo
otrzymać od ZAFI instrukcję, zgodnie z którą powinien na własny koszt odwrócić transakcję stanowiącą naruszenie.

If the limits or restrictions set out in the applicable national law or regulations or the AIF rules and instruments of incorporation are breached, the depositary should,
for example
, obtain
an
instruction from the AIFM to reverse the transaction that was in breach at its own costs.


Słownik języka polskiego
Zobacz „przykładowo” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich