na przykład

Słownik polsko-angielski PWN

przykład m. example
brać z kogoś przykład to follow sb’s example
na przykład for example, for instance

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

Na przykład
, tylko EOU może uzyskać 50 % redukcję ceł płatnych od sprzedaży krajowej (sprzedaż DTA), podczas gdy w SSE płaci się 100 % ceł należnych od takiej sprzedaży.

For instance
, only an EOU can obtain a 50 % reduction of duties payable upon domestic sales (DTA sales), whereas in an SEZ 100 % of the duties are payable
on
such sales.
Na przykład
, tylko EOU może uzyskać 50 % redukcję ceł płatnych od sprzedaży krajowej (sprzedaż DTA), podczas gdy w SSE płaci się 100 % ceł należnych od takiej sprzedaży.

For instance
, only an EOU can obtain a 50 % reduction of duties payable upon domestic sales (DTA sales), whereas in an SEZ 100 % of the duties are payable
on
such sales.

Na przykład
tylko jeden chiński producent, Zhuoye Lighter Manufacturing Co Ltd, oświadcza na swej stronie internetowej, że produkcja jego trzech fabryk wynosi 700 mln zapalniczek rocznie.

For example
, one single Chinese producer, Zhuoye Lighter Manufacturing Co Ltd, states on its homepage that the output of its three factories amounts to 700 million lighters per year.
Na przykład
tylko jeden chiński producent, Zhuoye Lighter Manufacturing Co Ltd, oświadcza na swej stronie internetowej, że produkcja jego trzech fabryk wynosi 700 mln zapalniczek rocznie.

For example
, one single Chinese producer, Zhuoye Lighter Manufacturing Co Ltd, states on its homepage that the output of its three factories amounts to 700 million lighters per year.

Jeśli gatunek rzadko pojawia się na obszarze,
na przykład
tylko jako gatunek przelotny, nie uznaje się tej populacji za znaczącą i należy ją zapisać jako „D”.

Where a species is rarely observed on a site,
for example
only a vagrant, this is not considered to be a significant population and should be recorded as ‘D’.
Jeśli gatunek rzadko pojawia się na obszarze,
na przykład
tylko jako gatunek przelotny, nie uznaje się tej populacji za znaczącą i należy ją zapisać jako „D”.

Where a species is rarely observed on a site,
for example
only a vagrant, this is not considered to be a significant population and should be recorded as ‘D’.


Słownik języka polskiego
Zobacz „na przykład” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich