dla przykładu
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
dla
przyimek
Podobne hasła w języku polskim:
przykład

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

Dla przykładu
, tak jak już zostało to powiedziane powyżej (zob. sekcję 7.4.2), środki zdeponowane przez PI w Skarbie Państwa w oparciu o porozumienie nie są narażone na żadne ryzyko płynności,...

For instance
, as already explained (Section 7.4.2), the liquidity risk borne by PI is nil when the money is invested pursuant to the Agreement, whereas PI does bear a liquidity risk when it invests...
Dla przykładu
, tak jak już zostało to powiedziane powyżej (zob. sekcję 7.4.2), środki zdeponowane przez PI w Skarbie Państwa w oparciu o porozumienie nie są narażone na żadne ryzyko płynności, podczas gdy ryzyko takie istnieje, kiedy PI prowadzi inwestycje w normalnych okolicznościach.

For instance
, as already explained (Section 7.4.2), the liquidity risk borne by PI is nil when the money is invested pursuant to the Agreement, whereas PI does bear a liquidity risk when it invests under normal circumstances.

Dla przykładu
stawka gwarancyjna dla firmy należącej do najwyższej kategorii ryzyka wynosi […] % rocznie dla gwarancji na okres poniżej 2 lat i […] % rocznie dla gwarancji udzielanych na okres...

For example
the guarantee premium for a company belonging to the highest risk category corresponds to […] % p.a. for guarantees under 2 years and […] % p.a. for guarantees above 2 years.
Dla przykładu
stawka gwarancyjna dla firmy należącej do najwyższej kategorii ryzyka wynosi […] % rocznie dla gwarancji na okres poniżej 2 lat i […] % rocznie dla gwarancji udzielanych na okres dłuższy niż dwa lata.

For example
the guarantee premium for a company belonging to the highest risk category corresponds to […] % p.a. for guarantees under 2 years and […] % p.a. for guarantees above 2 years.

Dla przykładu
Komisja wyłączyła z analizy sprzedaż zmonopolizowaną dokonaną przez przedsiębiorstwo Sony i takie postępowanie zostało poparte przez skarżącego.

As
an example
, the Commission has excluded from the analysis the captive sales made by Sony, and this approach was supported by the complainant.
Dla przykładu
Komisja wyłączyła z analizy sprzedaż zmonopolizowaną dokonaną przez przedsiębiorstwo Sony i takie postępowanie zostało poparte przez skarżącego.

As
an example
, the Commission has excluded from the analysis the captive sales made by Sony, and this approach was supported by the complainant.


Słownik języka polskiego
Zobacz „dla przykładu” w Słownikach języka polskiego PWN

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich