powiedzmy

Słownik polsko-angielski PWN

powiedzieć cz. to say
powiedz coś! say something!
powiedzieć, że... to say that...
powiedzieć komuś coś to tell sb sth
cokolwiek zaim. anything
cokolwiek powiesz whatever you say
komplement m. compliment
powiedzieć komuś komplement to pay sb a compliment
tajemnica ż. secret
powiedzieć coś komuś w tajemnicy to tell sb sth in confidence
trudno przysł. hard
trudno powiedzieć it’s hard to tell
trzeba cz. modal.
trzeba być cierpliwym it’s necessary to be patient
trzeba mu o tym powiedzieć he should be told about it
pójdę tam, jeśli trzeba I’ll go there, if necessary
będzie miała wszystko, czego jej trzeba she’ll have everything she needs

Przydatne zwroty

It might be a good idea to tell your wife about it.
Będzie lepiej, jeżeli powiesz o tym żonie.

It would be advisable to tell your wife about it.
Radzę Ci powiedzieć o tym żonie.

etw + A Auf der Zunge haben

(przypominać sobie) Mieć coś na końcu na języka; (zdradzić) o mało czegoś nie powiedzieć
Das ist leichter gesagt als getan.
Łatwiej powiedzieć niż zrobić.
Es brannte mir auf der Zunge, ihm meine Meinung zu sagen.
Świerzbił mnie język, żeby mu powiedzieć, co o tym myślę.
He’ll tell you in his own good time.
Powie ci, kiedy uzna za stosowne.

I completely disagree with what you say.
Zupełnie się z tym, co powiedziałeś, nie zgadzam.

I cannot accept your view.
Nie mogę przyjąć Twego stanowiska.

Please could you give the reason for your departure?
Czy zechce nam Pan podać powody swojego odejścia?

Please could you explain the reason why you have left?
Czy może nam Pan powiedzieć, dlaczego Pan odszedł?

I take back all that I said and apologize unreservedly.
Cofam to, co powiedziałem i proszę o wybaczenie.

You may tell him (if you wish).
Możesz mu powiedzieć (jeśli chcesz).

I’m not sure whether he will come.
Nie jestem pewien, czy przyjdzie.

I cannot say with any certainty whether he will come.
Nie mogę powiedzieć, czy przyjdzie.

Wild horses wouldn’t drag it out of me.
Za nic w świecie nikomu nie powiem.
Słownik języka polskiego
Zobacz „powiedzmy” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich