choćby

Słownik polsko-angielski PWN

choćby
1 spój. (nawet gdyby) even if
2 part. (przynajmniej) if only, even
choćby nie wiem jak/co no matter how/what
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
choćby
spójnik
Podobne hasła w języku polskim:
choćby
przysłówek
choćby najlepszy

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

De facto powyższy podwójny rabat wydaje się być wykluczony w przedmiotowym przypadku
choćby
tylko z powodu, że tzw. 30% rabat został przyznany za nabycie obozu wewnętrznego w całości.

Indeed, such a double discount seems to be excluded in the present case already for the reason that the so called 30 % discount was granted for the acquisition of the Inner Camp as such.
De facto powyższy podwójny rabat wydaje się być wykluczony w przedmiotowym przypadku
choćby
tylko z powodu, że tzw. 30% rabat został przyznany za nabycie obozu wewnętrznego w całości.

Indeed, such a double discount seems to be excluded in the present case already for the reason that the so called 30 % discount was granted for the acquisition of the Inner Camp as such.

W niniejszej sprawie nie wydaje się to możliwe
choćby
tylko z powodu, że oba rabaty stanowiły rabaty ilościowe, w szczególności oparte na fakcie, iż kupujący nabył cały odnośny obszar.

In the present case that seems unlikely already for the reason that both of the rebates were given as quantity rebates, specifically based on the fact that the buyer acquired the whole area in...
W niniejszej sprawie nie wydaje się to możliwe
choćby
tylko z powodu, że oba rabaty stanowiły rabaty ilościowe, w szczególności oparte na fakcie, iż kupujący nabył cały odnośny obszar.

In the present case that seems unlikely already for the reason that both of the rebates were given as quantity rebates, specifically based on the fact that the buyer acquired the whole area in question.

...z obydwoma agentami ogólnobranżowymi, jak również pewna liczba księgarni, które obsługują,
choćby
okazjonalnie, zamówienia dla księgarzy zagranicznych i księgarni internetowych, których dział

...with a certain number of bookshops servicing orders for foreign bookshops and online booksellers
even
on an occasional basis, whose activity was, however, relatively low
at
the time of the measures
Na rynku krajowym zamówień eksportowych książek w języku francuskim obecni są agenci ogólnobranżowi, tacy jak SIDE i CELF, i w mniejszym stopniu agenci wyspecjalizowani, którzy prowadzą również bezpośrednią sprzedaż na rzecz odbiorców końcowych, ale na bardzo niewielką skalę, i w bardzo niewielkim stopniu konkurują z obydwoma agentami ogólnobranżowymi, jak również pewna liczba księgarni, które obsługują,
choćby
okazjonalnie, zamówienia dla księgarzy zagranicznych i księgarni internetowych, których działalność była jednak stosunkowo ograniczona w czasie obowiązywania przedmiotowej pomocy.

In the national export agency market for French-language books, there are general agents such as SIDE and CELF and, to a lesser extent, specialist agents who also sell, on a very small scale, directly to end users and who would therefore in some way be in competition with the two general agents, along with a certain number of bookshops servicing orders for foreign bookshops and online booksellers
even
on an occasional basis, whose activity was, however, relatively low
at
the time of the measures in question.


Przydatne zwroty

Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, und wenn er auch die Wahrheit spricht przysł.
Kto raz skłamie, temu się nie wierzy, choćby i prawdę mówił.
Słownik języka polskiego
Zobacz „choćby” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich