brać przykład

Słownik polsko-angielski PWN

przykład m. example
brać z kogoś przykład to follow sb’s example
na przykład for example, for instance
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
przykład
rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy
Podobne hasła w języku polskim:
brać
brać

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

Biorąc przykład
z europejskiej normy 50301 (odnośnie do: BSI 03-2001, BS EN 50301:2001, Methods of Measurement for the Power Consumption of Audio, Video, and Related Equipment [metody pomiaru...

Borrowing
from European Norm 50301 (Reference BSI 03-2001, BS EN 50301:2001, Methods of Measurement for the Power Consumption of Audio, Video, and Related Equipment, Annex A), EPA has established a...
Biorąc przykład
z europejskiej normy 50301 (odnośnie do: BSI 03-2001, BS EN 50301:2001, Methods of Measurement for the Power Consumption of Audio, Video, and Related Equipment [metody pomiaru pobieranej mocy urządzeń dźwiękowych, wizyjnych i pokrewnych], załącznik A), EPA ustanowił procedurę testową, zgodnie z którą liczba jednostek wymaganych do testów zależy od wyników testu pierwszej jednostki.

Borrowing
from European Norm 50301 (Reference BSI 03-2001, BS EN 50301:2001, Methods of Measurement for the Power Consumption of Audio, Video, and Related Equipment, Annex A), EPA has established a test procedure where the number of units required for test depends on the test results for the first unit.

Biorąc przykład
z europejskiej normy 50301 (BSI 03-2001, BS EN 50301:2001: Methods of Measurement for the Power Consumption of Audio, Video, and Related Equipment [Metody pomiaru poboru mocy przez...

Borrowing
from European Norm 50301 (Reference BSI 03-2001, BS EN 50301:2001, Methods of measurement for the power consumption of audio, video, and related equipment, Annex A), EPA and the European...
Biorąc przykład
z europejskiej normy 50301 (BSI 03-2001, BS EN 50301:2001: Methods of Measurement for the Power Consumption of Audio, Video, and Related Equipment [Metody pomiaru poboru mocy przez urządzenia dźwiękowe, wizyjne i pokrewne], załącznik A), Agencja Ochrony Środowiska i Komisja Europejska ustanowiły procedurę testową, zgodnie z którą liczba egzemplarzy wymaganych do testów zależy od wyników testu pierwszej jednostki.

Borrowing
from European Norm 50301 (Reference BSI 03-2001, BS EN 50301:2001, Methods of measurement for the power consumption of audio, video, and related equipment, Annex A), EPA and the European Commission have established a test procedure where the number of units required for test depends on the test results for the first unit:

Słownik języka polskiego
Zobacz „brać przykład” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich