model

Słownik polsko-angielski PWN

model m., modelka ż. model

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

Ponieważ w przypadku niektórych
modeli
tylko większe silniki są wyposażone w filtry pyłowe, wskutek planowanego działania Holandia wykluczyłaby ze swojego rynku właśnie mniejsze, bardziej...

As for some
models
it is the bigger engines that are equipped with particulate filters, the Dutch measure could risk excluding the smaller, more fuel efficient engines of those models from the Dutch...
Ponieważ w przypadku niektórych
modeli
tylko większe silniki są wyposażone w filtry pyłowe, wskutek planowanego działania Holandia wykluczyłaby ze swojego rynku właśnie mniejsze, bardziej paliwooszczędne silniki tych modeli, a to byłoby sprzeczne z przyjętą przez UE polityką ograniczania emisji CO2.

As for some
models
it is the bigger engines that are equipped with particulate filters, the Dutch measure could risk excluding the smaller, more fuel efficient engines of those models from the Dutch market which would run counter to the EU’s established policy of limiting CO2 emissions.

FSO może regularnie zdobywać umowy licencyjnej oraz generować zyski z danych
modeli
, tylko jeżeli będzie rzetelnym i wydajnym producentem cechującym się niskimi kosztami.

FSO can get licence agreements regularly and generate profits from the production of the
models
concerned only if it is a reliable and efficient manufacturer with a low cost base.
FSO może regularnie zdobywać umowy licencyjnej oraz generować zyski z danych
modeli
, tylko jeżeli będzie rzetelnym i wydajnym producentem cechującym się niskimi kosztami.

FSO can get licence agreements regularly and generate profits from the production of the
models
concerned only if it is a reliable and efficient manufacturer with a low cost base.

...obliczyć na podstawie pozostałości substancji w materiale lub wyrobie, stosując ogólnie uznane
modele
dyfuzji oparte na dowodach naukowych, które są zaprojektowane tak, aby wykazywać migrację wyż

...content of the substance in the material or article applying generally recognised diffusion
models
based on scientific evidence that are constructed such as to overestimate real migration.
W celu zbadania migracji specyficznej potencjał migracyjny można obliczyć na podstawie pozostałości substancji w materiale lub wyrobie, stosując ogólnie uznane
modele
dyfuzji oparte na dowodach naukowych, które są zaprojektowane tak, aby wykazywać migrację wyższą niż jest w rzeczywistości.

To screen for specific migration the migration potential can be calculated based on the residual content of the substance in the material or article applying generally recognised diffusion
models
based on scientific evidence that are constructed such as to overestimate real migration.


Słownik języka polskiego
Zobacz „model” w Słownikach języka polskiego PWN

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich