zawodnik

Słownik polsko-angielski PWN

zawodnik m., zawodniczka ż. competitor, contestant
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
zawodnik
rzeczownik, rodzaj męski, męski osobowy
Podobne hasła w języku polskim:
zawodnik rezerwowy
zawodnik z dziką kartą

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

Jednakże aby działać zgodnie z ogólnymi zasadami Norweskiego Związku Piłki Nożnej, umowy o pracę z
zawodnikami
były formalnie zawierane przez Bryne FK, a klub był również, formalnie, stroną umów...

However, in order to comply with NFF’s general rules, the
players
’ employment contracts were formally entered into by Bryne FK, and the club was also, formally, the party to contracts concerning the...
Jednakże aby działać zgodnie z ogólnymi zasadami Norweskiego Związku Piłki Nożnej, umowy o pracę z
zawodnikami
były formalnie zawierane przez Bryne FK, a klub był również, formalnie, stroną umów dotyczących sprzedaży, kupna i wypożyczenia zawodników.

However, in order to comply with NFF’s general rules, the
players
’ employment contracts were formally entered into by Bryne FK, and the club was also, formally, the party to contracts concerning the sale, purchase and hiring of players.

...i personelu pomocniczego oraz oficjalną stroną umów dotyczących sprzedaży, zakupu i wypożyczania
zawodników
, wszelkie związane z tym zobowiązania finansowe [57] były ponoszone przez Bryne Fotball A

...staff, and the formal contract party to agreements pertaining to the sale, purchase and renting of
players
, all financial obligations related thereto [57] were carried by Bryne Fotball ASA.
Pomimo że Bryne FK formalnie był pracodawcą zawodowych piłkarzy i personelu pomocniczego oraz oficjalną stroną umów dotyczących sprzedaży, zakupu i wypożyczania
zawodników
, wszelkie związane z tym zobowiązania finansowe [57] były ponoszone przez Bryne Fotball ASA.

Although Bryne FK was formally the employer of professional players and supporting staff, and the formal contract party to agreements pertaining to the sale, purchase and renting of
players
, all financial obligations related thereto [57] were carried by Bryne Fotball ASA.

...Bryne FK roczną opłatę za prawo wykorzystywania nazwy i logo klubu oraz komercyjne wykorzystanie
zawodników
(punkt 4.3).

...fee for the right to exploit the club’s name and logo, and the commercial exploitation of the
players
(Clause 4.3).
Spółka Bryne Fotball ASA miała również płacić Bryne FK roczną opłatę za prawo wykorzystywania nazwy i logo klubu oraz komercyjne wykorzystanie
zawodników
(punkt 4.3).

Bryne Fotball ASA was also to pay Bryne FK an annual fee for the right to exploit the club’s name and logo, and the commercial exploitation of the
players
(Clause 4.3).


Słownik języka polskiego
Zobacz „zawodnik” w Słownikach języka polskiego PWN

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich