numer

Słownik polsko-angielski PWN

numer m. number; (rozmiar) size; (egzemplarz) issue
o przyim. (wskazujące na temat) about, of; (wskazujące na cel) for; (z określeniami czasu) at; (z określeniami ilości, liczby) by
o czym jest ten film? what’s the film about?
o dwa numery za duży two sizes too big
połączyć cz. to connect, to join (końce, przewody); (telefonicznie) to connect
czy może mnie pani połączyć z numerem … could you get me …, please?
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
numer
rzeczownik, rodzaj męski, męski osobowy, męski rzeczowy
Podobne hasła w języku polskim:
numer abonenta
numer akt

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

...organ udzielający homologacji wydaje uaktualnione świadectwo homologacji typu UE opatrzone
numerem
rozszerzenia, zgodnym z liczbą kolejnych już udzielonych rozszerzeń.

...the approval authority shall issue an updated EU type-approval certificate denoted by an extension
number
, incremented in accordance with the number of successive extensions already granted.
W przypadku rozszerzenia organ udzielający homologacji wydaje uaktualnione świadectwo homologacji typu UE opatrzone
numerem
rozszerzenia, zgodnym z liczbą kolejnych już udzielonych rozszerzeń.

In the event of an extension, the approval authority shall issue an updated EU type-approval certificate denoted by an extension
number
, incremented in accordance with the number of successive extensions already granted.

...organ udzielający homologacji wydaje poprawione świadectwo homologacji typu WE opatrzone
numerem
rozszerzenia, zgodnym z liczbą kolejnych już udzielonych rozszerzeń.

...the approval authority shall issue a revised EC type-approval certificate denoted by an extension
number
, incremented in accordance with the number of successive extensions already granted.
W takich przypadkach organ udzielający homologacji wydaje poprawione świadectwo homologacji typu WE opatrzone
numerem
rozszerzenia, zgodnym z liczbą kolejnych już udzielonych rozszerzeń.

In such cases, the approval authority shall issue a revised EC type-approval certificate denoted by an extension
number
, incremented in accordance with the number of successive extensions already granted.

...organ udzielający homologacji wydaje uaktualnione świadectwo homologacji typu UE opatrzone
numerem
rozszerzenia, zgodnym z liczbą kolejnych już udzielonych rozszerzeń.

...the approval authority shall issue an updated EU type-approval certificate denoted by an extension
number
, incremented in accordance with the number of successive extensions already granted.
W przypadku rozszerzenia organ udzielający homologacji wydaje uaktualnione świadectwo homologacji typu UE opatrzone
numerem
rozszerzenia, zgodnym z liczbą kolejnych już udzielonych rozszerzeń.

In the event of an extension, the approval authority shall issue an updated EU type-approval certificate denoted by an extension
number
, incremented in accordance with the number of successive extensions already granted.


Słownik języka polskiego
Zobacz „numer” w Słownikach języka polskiego PWN

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich