Translatica, kierunek angielsko-polski

module rzeczownik;
moduł;
człon kosmonautyka;
wzorzec;
modułowy;
część;
model;
moduł;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich