agent

Słownik polsko-angielski PWN

agent m., agentka ż. (reklamowy) agent; (handlowy) representative; (szpieg) secret agent

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

Podmiot podejmujący decyzję nie jest
agentem
tylko z tego powodu, że inne podmioty mogą odnosić korzyści z podejmowanych przez niego decyzji.

A decision
maker
is not
an agent
simply because other parties can benefit from the decisions that it makes.
Podmiot podejmujący decyzję nie jest
agentem
tylko z tego powodu, że inne podmioty mogą odnosić korzyści z podejmowanych przez niego decyzji.

A decision
maker
is not
an agent
simply because other parties can benefit from the decisions that it makes.

Program określa również, w jaki sposób
agent
monitoruje przestrzeganie tych metod i procedur.

...shall also describe how compliance with these methods and procedures is to be monitored by the
agent
itself.
Program określa również, w jaki sposób
agent
monitoruje przestrzeganie tych metod i procedur.

The programme shall also describe how compliance with these methods and procedures is to be monitored by the
agent
itself.

Program ten określa również, jak
agent
monitoruje przestrzeganie tych metod i procedur.

...shall also describe how compliance with these methods and procedures is to be monitored by the
agent
itself.
Program ten określa również, jak
agent
monitoruje przestrzeganie tych metod i procedur.

The programme shall also describe how compliance with these methods and procedures is to be monitored by the
agent
itself.


Słownik języka polskiego
Zobacz „agent” w Słownikach języka polskiego PWN

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich