Translatica, kierunek angielsko-polski
handler rzeczownik;
treser;
handler;
agent;
trener;
doradca;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich