Translatica, kierunek angielsko-polski
canvasser rzeczownik;
akwizytor ekologia, finanse, celownik;
agitator;
ankieter;
agent;
werbownik;
skrutator;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich