agregat
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
agregat
rzeczownik, rodzaj męski, męski osobowy, męski rzeczowy
Podobne hasła w języku polskim:
agregat danych
agregat ekonomiczny

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

Agregaty
pożarowe

Non-portable
and
transportable
extinguishers
Agregaty
pożarowe

Non-portable
and
transportable
extinguishers

...złożony z nagromadzenia cząstek, które nie przylegają do siebie wystarczająco ściśle, aby
agregat
można było uznać za stały sam w sobie.

CompoundMaterial composed of an
aggregation
of particles that do not adhere to each other strongly enough that the
aggregate
can be considered a solid in its own right.
»CompoundMaterial« złożony z nagromadzenia cząstek, które nie przylegają do siebie wystarczająco ściśle, aby
agregat
można było uznać za stały sam w sobie.

CompoundMaterial composed of an
aggregation
of particles that do not adhere to each other strongly enough that the
aggregate
can be considered a solid in its own right.

...przyjęcia przez to państwo członkowskie waluty euro, dane historyczne umożliwiające zbudowanie
agregatów
obejmujących strefę euro w jej nowym składzie.

...at the time that Member State adopts the euro shall provide the ECB with back data to enable the
compilation
of
aggregates
covering the euro area in its new composition.
W przypadku rozszerzenia strefy euro zarówno KBC tego państwa członkowskiego, jak i KBC wszystkich pozostałych państw członkowskich strefy euro przekazują EBC, w chwili przyjęcia przez to państwo członkowskie waluty euro, dane historyczne umożliwiające zbudowanie
agregatów
obejmujących strefę euro w jej nowym składzie.

In the event of an enlargement of the euro area, both the NCB of that Member State and the NCBs of all other euro area Member States at the time that Member State adopts the euro shall provide the ECB with back data to enable the
compilation
of
aggregates
covering the euro area in its new composition.


Słownik języka polskiego
Zobacz „agregat” w Słownikach języka polskiego PWN

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich