Translatica, kierunek angielsko-polski
unit rzeczownik;
jednostka;
zespół;
część;
oddział;
agregat informatyka;
moduł;
element;
jedność matematyka;
człon;
jedynka;
sztuka;
jednostka towaru finanse;
dział;
formacja wojsko;
sekcja;
jednostki;
kolumna potoczne, nieoficjalne;
zestaw;
segment;
blok;
jednostka uczestnictwa finanse, prawo;
dywizjon;
komórka;
aparat;
mechanizm;
rozdział;
jedn.;
jednostka miary fizyka;
zakład;
układ;
całość;
lekcja religia, szkolnictwo;
organizm;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich