aparat

Słownik polsko-angielski PWN

aparat m. (urządzenie) device; (instytucje) apparatus, machine
aparat fotograficzny camera
aparat słuchowy hearing aid

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

...posiadających funkcję separacji międzykanałowej 8,33 kHz dopilnowują, aby jakość działania tych
aparatów
była zgodna z normami ICAO określonymi w pkt 2 załącznika II.

Users or owners of aircraft radio equipment having the 8,33 kHz channel spacing capability shall ensure that the performance of these radios comply with the ICAO standards specified in point 2 of...
Użytkownicy lub właściciele pokładowych aparatów radiowych posiadających funkcję separacji międzykanałowej 8,33 kHz dopilnowują, aby jakość działania tych
aparatów
była zgodna z normami ICAO określonymi w pkt 2 załącznika II.

Users or owners of aircraft radio equipment having the 8,33 kHz channel spacing capability shall ensure that the performance of these radios comply with the ICAO standards specified in point 2 of Annex II.

Części i akcesoria do
aparatów
, przyrządów i maszyn z pozycji 9031

Parts and accessories of instruments, appliances and machines of HS 9031
Części i akcesoria do
aparatów
, przyrządów i maszyn z pozycji 9031

Parts and accessories of instruments, appliances and machines of HS 9031

Części i akcesoria do
aparatów
, przyrządów i maszyn z pozycji 9031

Parts and accessories of instruments, appliances and machines of 9031
Części i akcesoria do
aparatów
, przyrządów i maszyn z pozycji 9031

Parts and accessories of instruments, appliances and machines of 9031


Słownik języka polskiego
Zobacz „aparat” w Słownikach języka polskiego PWN

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich