Einheit
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
całość rzeczownik, rodzaj żeński;
Ganze;
Einheit;
Ganzheit;
Unverletzlichkeit przenośne;
Gänze;
cena jednostkowa rzeczownik, rodzaj żeński;
część rzeczownik, rodzaj żeński;
Teil;
Element;
Abschnitt;
Partie;
Teil ekonomia;
Stück;
Glied;
Anteil;
Bruchteil;
Bauteil;
Bruch;
Fraktion;
Folge;
Satz;
Portion;
Bereich;
Segment;
Menge;
Strecke;
Detail;
Einheit;
Schicksal;
Gruppe;
Paragraph;
Teilung;
Parzelle;
Quote;
Słownik niemiecko-polski PWN
Einheit Wymowa f
jedność f
fiz, woj jednostka f
Translatica, kierunek niemiecko-polski
Einheit rzeczownik, rodzaj żeński;
jednostka;
jedność książkowe, oficjalne;
całość;
jednostka miary fizyka, informatyka;
oddział wojsko;
segment;
podmiot ekonomia;
obiekt;
element;
moduł;
osoba;
organizm;
komórka;
istota techniczny;
formacja wojsko;
zespół;
sztuka;
zgoda;
część;
organ;
Einheit- rzeczownik, rodzaj męski;
jedn.;
Einheit der Handlung rzeczownik, rodzaj żeński;
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich