Translatica, kierunek niemiecko-polski
Folge rzeczownik, rodzaj żeński;
skutek;
następstwo medycyna, ekonomia, informatyka;
ciąg;
odcinek;
kolejność medycyna, informatyka, techniczny;
seria;
rezultat matematyka, informatyka;
część;
szereg;
układ;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich