Translatica, kierunek niemiecko-polski
Partie rzeczownik, rodzaj żeński;
partia;
część;
partyjka;
rozgrywka;
porcja;
grupa;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich