Translatica, kierunek niemiecko-polski
Bereich rzeczownik, rodzaj męski, rodzaj nijaki;
zakres;
dziedzina matematyka, ekonomia;
obszar;
zasięg;
odcinek;
sfera książkowe, oficjalne;
donośność wojsko;
przedział kolejnictwo, techniczny;
sektor;
obręb;
krąg książkowe, oficjalne;
domena astronomia, matematyka, internet;
spektrum techniczny;
wydział;
region;
orbita astronomia, przenośne, książkowe, oficjalne;
rejon;
część;
sekcja;
horyzont;
profil;
dział;
ustęp;
dzielnica;
okręg;
klasa;
granica;
kraniec;
fragment;
działka;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich