Translatica, kierunek polsko-niemiecki
wydział rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
Fakultät szkolnictwo wyższe, ekonomia;
Abteilung ekologia, ekonomia;
Fachbereich szkolnictwo wyższe, przemysł;
Referat;
Gebiet;
Bereich;
Division szkolnictwo wyższe;
Dezernat;
Amt;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich