Translatica, kierunek niemiecko-polski
Abteilung rzeczownik, rodzaj żeński;
wydział ekologia, ekonomia;
oddział medycyna, finanse, wojsko, handel;
dział finanse, handel, techniczny;
sekcja ekonomia;
przedział kolejnictwo, technika, techniczny;
katedra szkolnictwo wyższe, techniczny;
referat;
pion;
dywizja techniczny;
kolumna;
dzielenie matematyka, informatyka;
resort;
jednostka;
dziedzina;
biuro;
komórka;
sektor;
urząd;
zakład;
kategoria;
dywizjon wojsko;
poczet historia, wojsko;
grupa;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich