Translatica, kierunek polsko-niemiecki
poczet rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
Reihe książkowe, oficjalne;
Abteilung historia, wojsko;
Schar książkowe, oficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich