Translatica, kierunek polsko-niemiecki
obszar rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
Gebiet ekonomia;
Bereich;
Raum geografia, ekonomia, polityka;
Gelände;
Areal anatomia, matematyka, informatyka;
Bezirk;
Umfang;
Zone ekonomia;
Domäne;
Region techniczny;
Feld;
Terrain;
Ebene;
Größe;
Ausmaß;
Sektor;
Kreis;
Bereich;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich