Translatica, kierunek niemiecko-polski
Ebene rzeczownik, rodzaj żeński;
płaszczyzna przenośne;
poziom przenośne;
szczebel przenośne;
warstwa przenośne;
warstewka;
obszar;
równy;
stopień;
kategoria;
klasa;
pozycja;
pokład medycyna;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich